Uncategorized

Säkerställ företagsutvecklingen med medarbetarundersökningar

Om du driver ett företag eller är chef på en statlig eller kommunal myndighet är personalen ofta det viktigaste du har. Med professionella medarbetarundersökningar får du ett smidigt verktyg för att säkerställa ett bra arbetsklimat och möjlighet till god företagsutveckling.

Verktyg för professionella medarbetarundersökningar

En medarbetarundersökning är ett bra verktyg för att chefer och medarbetare ska kunna kommunicera väl. De flesta tycker det är jobbigt att berätta hur de trivs, vad som fungerar och vad som behöver förändras öga mot öga. Särskilt i medarbetarsamtal och om befordran eller lönen kanske också diskuteras. Det är också lättare att svara utförligt och ärligt om man får sitta i lugn och ro. Tänka igenom svaren istället för att snabbt försöka förklara ett komplext problem som man upptäckt på arbetsplatsen. Ungapped har smarta verktyg för både medarbetarundersökning och kundundersökning samt marknadsföring. Du testar deras plattform helt gratis och den är lätt att använda. Du väljer mellan deras mallar eller att skapa egna undersökningar. Resultatet sammanställs sedan på ett lättöverskådligt sätt, så att det blir lätt att analysera svaren.

Förbättra kommunikationen

En medarbetarundersökning är ett kommunikationsverktyg. För att kunna utveckla företaget eller verksamheten är det viktigt att kommunikationen mellan ledare och anställda verkligen fungerar. Så att du får reda på problem i tid och kan förbättra allt från marknadsföringen till nya produkter och tjänster. Arbetsrelaterade saker som mobbning, brist på trivsel eller problem med vem som ska köpa in kaffe påverkar människor på individnivå, men också möjligheten att utveckla företaget. Relationsproblem tär på kraft och initiativ. Det medför att ni missar möjligheter och att upptäcka problem. Om dina medarbetare inte känner sig trygga med sina överordnade eller varandra har verksamheten stora problem. Medarbetarundersökningar är ett smart sätt att förbättra kommunikationen, få fram vad som fungerar och vad du som chef behöver ta tag i.

Professionella undersökningar

Det är viktigt att undersökningarna upplevs professionella och att rätt frågor ställs. Du ska inte göra en undersökning bara för att ha gjort det. Fundera på vilka frågor som är viktiga att ställa, både frågor som har att göra med arbetsklimatet och utvecklingsfrågor som har med själva verksamheten att göra. Titta på Ungappeds färdiga mallar för att få hjälp och inspiration. Tänk också på att det kan finnas problem som alla håller under ytan. Det är viktigt att frågor ställs så att allt som behöver komma fram verkligen gör det.

Det som är bra med medarbetarundersökningar är att personalen kan svara i lugn och ro. Vissa vill skriva långa meningar, få tid att verkligen förklara sig. Andra vill få kryssa i flervalsfrågor och sedan fokusera på jobbet. När du använder en plattform som är utformad för medarbetarundersökningar kommer båda grupperna att känna sig nöjda efter att de svarat på undersökningen. Du bör inte skicka ut för många undersökningar. Mellan en och fyra om året räcker. För att dina medarbetare ska svara på dem utförligt är det väsentligt att du också tar tag i de problem som kommer fram.