Uncategorized

Förbättra din marknadsföring med en medarbetsundersökning

Vikten av effektiv marknadsföring och kommunikation kan inte understrykas nog när det gäller affärslivet. Det hjälper företag att bygga och vårda långsiktiga relationer med både kunder och affärspartners, något som i slutändan ökar försäljningen av dina produkter eller tjänster.

Utför medarbetarundersökningar med hjälp av Questback

För att uppnå ovanstående mål måste du se till att dina medarbetare trivs på jobbet och är engagerade i företaget. Detta gör du genom att lyssna på dem och göra en medarbetarundersökning för att du ska få viktig information om vad de tycker. Till din hjälp har du Questback som har hjälpt tusentals företag och organisationer inom feedbacklösningar i Norden. Deras verktyg är en ledande lösning för medarbetarfeedback och är mycket enkel att använda för insamling, analys och insikter. Du kan dessutom på bara fem minuter komma igång och testa deras verktyg gratis i 14 dagar, så klicka in på Questbacks hemsida och testa nu!

Questback ger även många praktiska tips på hur du ska utforma din medarbetsundersökning. De rekommenderar dig att följa följande steg:

  • Identifiera syfte.
  • Dela upp syftet i konkreta delar.
  • Använda de konkreta delarna i syftet för att bestämma frågor.
  • Ställa olika typer av frågor för att göra undersökningen heltäckande.
  • Välj ut de bästa frågorna för att undvika en alltför tidskrävande undersökning.
  • Säkerställa att du ställer relevanta och specifika frågor.

När du utför en genomtänkt medarbetarundersökning kommer du att få viktig information om dina medarbetare. Du kan få ovärderlig information och nya insikter som kan göra en enorm skillnad och till exempel leda till en lägre frånvaro, bättre kundservice, ökad tillfredställelse och högre produktivitet. Kom ihåg, ju bättre du tar hand om dina medarbetare desto bättre kommer din verksamhet som helhet prestera. I slutändan kommer din verksamhet att lyckas leverera en slagkraftig marknadsföring och kommunikation!