Uncategorized

Reklamens baksida

Reklam och marknadsföring är en nödvändighet i ett marknadsekonomiskt styrt samhälle. Det är en viktig del i att företag kan konkurrera, och ett sätt för nya innovativa produkter att nå ut. Men reklamen har också baksidor. Det är lätt att lockas att konsumera för mycket. Saker man inte behöver eller inte har råd med.

Den som har hamnat i ett sådant läge med många inköp finansierade av krediter har mycket att tjäna på att samla lån. En avbetalning här och där är ofta förenat med många små kostnader som snabbt leder till stora proportioner. Om du istället satsar på att samla lån till ett större har du bara en månatlig avbetalning och du kan oftast få ner räntekostnaderna. Sen gäller det att du lär dig av detta och förstår hur reklamen fungerar.

Hur fungerar reklam?

Reklam är avsiktligt designad att locka till köp. Den framställer produkter i god dager och sätter in dem i ett sammanhang som får dig att tro att du kommer bli lyckad och framgångsrik om du köper det som finns på bilden eller filmen. Reklamen kan också utlova snabb tillfredställelse. Du kanske nån gång åkt med ett kollektivt färdmedel och blivit sugen på en chokladbit? Då har du sannolikt sett en reklamskylt som har triggat igång det suget.

Reklam har dock sällan möjlighet att skapa ett behov ur ingenting. För att chokladreklamen ska vara framgångsrik behöver du vara hungrig eller trött. För att du ska kunna lockas att köpa en ny bil behöver du vara trött på din gamla, eller kanske ha bytt jobb och ha lång väg dit.

Företagens ansvar

Ett företag har ansvar för sin marknadsföring. De får till exempel inte lova något som produkten inte kan hålla. De får heller inte anspela för mycket på sex eller liknande i sin reklam. Det här är viktigt för dig som konsument att veta om, och om du ser någon reklam som bryter mot reglerna kan du anmäla den till Reklamombudsmannen. Ett företag ska också se till att deras kunder faktiskt har möjlighet att betala det de köper på avbetalning, genom att göra en kreditkoll. Om det inte görs är det ett tecken på att det är ett oseriöst företag och det kan vara bättre att handla av någon annan.